درباره ما

01__LOW.jpg
همانیک از سال 1385 تا کنون در زمینه برق صنعتی در حوزه طراحی محصولات کنترل قدرت و راه اندازی ژنراتور های صنعتی و همچنین تعمیر تخصصی مدار های منحصر بفرد مشغول به کار می باشد.